Hướng dẫn cài đặt Nodejs (Window, Linux)

posted in: Ionic | 0

1. Window

 • Truy cập vào link này để tải tập tin cài đặt, bạn cần chọn đúng phiên bản của hệ điều hành.
 • Tải tập tin và tiến hành cài đặt bình thường. Mặc định Nodejs trên window sẽ cài đặt ở C:\Program Files\nodejs. Chương trình cài đặt sẽ tự thêm biến môi trường với giá trị C:\Program Files\nodejs\bin.
 • Để kiểm tra cài đặt, bạn mở cmd gõ lệnh: node -v nếu phiên bản Nodejs hiển thị có nghĩa là đã cài đặt thành công.

2. Linux

 • Đầu tiên ta cần tải tập tin cài đặt, lưu ý nếu hệ điều hành 32 cần đổi x64 -> x32
  • wget http://nodejs.org/dist/v8.10.0/node-v8.10.0-linux-x64.tar.gz
  • Lưu ý phiên bản 8.10.0 là phiên bản ổn định khi viết bài hướng dẫn này. Truy cập vào link này để xem phiên bản ổn định hiện tại.
 • Tiếp theo ta giải nén tập tin đã tải về:
  • tar xvfz node-v8.10.0-linux-x64.tar.gz
 • Tạo thư mục Nodejs và di chuyển các tập tin đã giải nén đến thư mục mới
  • mkdir -p /usr/local/nodejs
  • mv node-v8.10.0-linux-x64/* /usr/local/nodejs
 • Thêm /usr/local/nodejs/bin vào biến môi trường:
  • export PATH=$PATH:/usr/local/nodejs/bin
 • Để kiểm tra cài đặt, bạn mở cmd gõ lệnh: node -v nếu phiên bản Nodejs hiển thị có nghĩa là đã cài đặt thành công.

Leave a Reply